Vent de memòria

Premi Ciutat de Palma 1983, publicada per Editorial La Magrana (novembre 1984)


Els protagonistes reprodueixen la vella lluita entre Eros i Thànatos


ventdememoriaTemps narratiu: 1915 – 1982

La història parteix del retrobament accidental d’un home i una dona enmig de l’estiu d’incendis que assota els boscos de Vinyes de Savall. Miquel Barrés, descendent de masovers, és l’home que de jove se’n va haver d’exiliar cap a França per motius polítics i ara, camí de València, té un accident de cotxe a l’autopista que l’obliga a buscar refugi al seu poble d’origen. Victòria Saura, filla contestatària d’una família de cacics locals, separada i mare d’una noia adolescent, passa moments de crisi. La coincidència d’aquests dos antics coneguts donarà pas no tan sols a orejar les seves velles hostilitats de joventut, sinó també a desentrellar un crim encobert durant la guerra civil i que va motivar el distanciament de les respectives famílies.

Mentre es desenvolupa la intriga dramàtica, els protagonistes reprodueixen la vella lluita entre Eros i Thànatos, alhora que hauran de replantejar-se el sentit que tenen les arrels familiars en el món actual, sotmès a continus canvis.