Del temps del joc al joc del temps

Publicat el 1983


Primer recull de contes de l’autor, diversitat de tècniques i veus


deltempsPrimer recull de contes, de tall humorístic i amb força ironia, com a resultat d’experimentar moltes tècniques narratives i moltes veus. El caràcter experimental s’adverteix a simple vista, només amb els diferents formats de text que hi conviuen, des de l’escriptura cal·ligràfica fins a les dobles columnes. Destaca el relat “Així sí que en farem de feina o “trencaclosques de la burgesa i el lampista que no ho era”, premi Arts i Lletres 1980.