Cerdanyola, espai 50/2000

Publicat el 2011


L’autor proposa a l’autor una doble visita guiada, a la Cerdanyola dels anys 50 del segle XX i a la de principis del segle XXI


espai 50

Presentació de l’autor

Aquest llibre proposa un doble passeig sense treure els peus de casa, però sí la imaginació: convida el lector a revisitar els indrets més coneguts de Cerdanyola i a recrear-s’hi amb una doble mirada.

En primer lloc, amb els ulls de mig segle enrere per redescobrir-li tal com era llavors, quina relació tenia amb cada lloc, què recorda que hi passava i, de retruc, les formes de vida d’aquella època.

Tornant als ulls d’ara, se li proposa observar des d’un nou punt de vista els espais que potser freqüenta sense prestar-hi gaire atenció. Amb aquesta alternança, el joc de les diferències se li farà inevitable, tant com les imprevisibles projeccions personals.

L’exercici comparatiu es basa en uns espais públics de fàcil identifi cació per a gent de totes les edats i de totes les procedències. Els que hagin nascut a Cerdanyola abans de les grans transformacions dels anys 60, s’hi sentiran reconeguts. Els més joves o d’incorporació més recent, podran entendre una mica millor d’on procedeix el que ara veuen.

La confi guració urbana de Cerdanyola no té res a veure amb la dels pobles d’origen medieval, amb el casc arrodonit al voltant d’un nucli. La nostra aglomeració del segle XIX es va fer al llarg de la carretera a Sant Cugat, que continua sent la columna vertebral de l’actual ciutat. Als seus punts més signifi catius dedico la primera part.

A la segona, exploro els altres espais singulars que li han donat cos, els que anomeno òrgans vitals. I tanco el recorregut per les extremitats, alguns indrets que fa mig segle potser paraven lluny del casc urbà, però que avui ja formen part d’un teixit continu. Les fotografies que sintetitzen passat i present són només unes de les moltes opcions possibles. Les imatges antigues ja han esdevingut força populars, però triar les del present ha estat una feina sovint complicada. Habitem no tan sols una ciutat densificada, sinó també atapeïda d’un mobiliari urbà que espatlla els millors enfocaments.

Les 31 propostes d’aquest Cerdanyola, espai 50/2000 van ser concebudes per publicar a la revista Tot Cerdanyola entre l’abril del 2008 i el juliol del 2009.

La bona acollida d’aquella sèrie motiva aquesta recopilació d’ara, amb la intenció d’estimular la memòria col·lectiva. Algunes observacions ja han quedat superades pel pas del temps, però he optat per no actualitzar-les. És tan sols un testimoni des d’un punt concret del camí compartit per tots els cerdanyolencs. Si l’exercici serveix per reconèixer els canvis de l’espai i la nostra pròpia evolució, ja haurà valgut la pena.

Isidre Grau, novembre 2011