Sobre “Els colors de l’aigua”

Isidre Grau, Avui, 17/12/85

“En contrast amb l’opció espectadora d’en Pau Benavent, els seus fills es barrejaran en la història col·lectiva i quotidiana amb l’afany de protagonitzar-la plenament i des de les actituds més diverses, i sovint oposades, que confegeixen un canemàs bigarrat, potser una aproximació a aquest garbuix de final de segle”

Sobre els Colors de l'Aigua