Lletres i Memòria 6

“La vida social, la família, els fills i el temps … “