Lletres i Memòria 15

“L’escriptor i la necessitat d’expressar-se”