La fi de la pentalogia dels Benavent

Jordi Llavina, El Mundo, 3-11-2006
“Aquí finalitza la novel.lesca història d’una nissaga de Vinyes de Savall”

puntblanc_elmundo