“Un tríptic sobre creadors d’èxit”

Isidor Cònsul, Avui, 22/8/93
“En última instància, doncs, és un tríptic d’històries polides, coherents i sense fissures tècniques. Històries ben explicades, de bon baixant per al lector i armades amb la correcció de qui coneix bé l’ofici que tragina”

instancia_triptic