Els colors de l’aigua

4 posts

The important novels of 1986

Isidor Cònsul. Comentari sobre Els colors de l’aigua
“Els colors de l’aigua was the novel which won the Sant Jordi Prize for 1985, and it represents an important step forward in the narrative evolution of Isidre Grau.”

Continue reading

“Un proyecto ambicioso”

Joan Orja, La Vanguardia, 27/3/86
Crònica sobre Els Colors de l’Aigua, a La Vanguardia
“A través de un lenguaje elaborado y de un ritmo narrativo a veces notabilísimo y enriquecido por el juego de cambios de punto de vista en las conversaciones (que permite una mayor agilidad y consigue efectos interesantes) Grau construye una novela a partir de la voluntad de narrar la historia de unas gentes, de una casa, de una tierra”

Continue reading

Sobre “Els colors de l’aigua”

Isidre Grau, Avui, 17/12/85

“En contrast amb l’opció espectadora d’en Pau Benavent, els seus fills es barrejaran en la història col·lectiva i quotidiana amb l’afany de protagonitzar-la plenament i des de les actituds més diverses, i sovint oposades, que confegeixen un canemàs bigarrat, potser una aproximació a aquest garbuix de final de segle”

Continue reading