Lletres i memòria 5

“Un escriptor antinostàlgic que mira el passat per veure el present”

Lletres i Memòria 6

“La vida social, la família, els fills i el temps … “

Lletres i Memòria 7

“Records del col·lectiu Ofèlia Dracs “

Lletres i Memòria 8

“El conte com a laboratori d’aprenentatge“

Lletres i Memòria 9

“Vinyes de Savall”

Lletres i Memòria 10

“Els colors de l’aigua”

Lletres i Memòria 11

“La vida escrita”

Lletres i Memòria 12

“El temps d’ensenyar literatura”

Lletres i Memòria 13

“Quan l’escriptura mai no es jubila”

Lletres i Memòria 14

“El temps dels contes”